0912000291

Đăng Ký Đào Tạo Inhouse

Quý Doanh nghiệp có nhu cầu Đào tạo kỹ năng mềm cho đội ngũ nhân viên tại Doanh nghiệp theo nhu cầu liên hệ với bộ phận đào tạo qua hotline, Email hoặc gửi yêu cầu theo form bên dưới.

HOTLINE: 0912 232 334 (Minh Mỹ)Email: minhmy@kynang.edu.vn

Chương trình đào tạo được xây dựng và đạo tạo riêng dựa trên yêu cầu của doanh nghiệp, phù hợp với sản phẩm, dịch vụ, khách hàng của doanh nghiệp và được tổ chức tại Doanh nghiệp hoặc một địa điểm đào tạo phù hợp.

  Đang tải…